SCOTUS-åtgärd mot Google tjänar till att vilandeförklara förfarandet i TikTok-ärendet om olagligt dödsfall (2023)

PHILADELPHIA – Ett pågående mål i USA:s högsta domstol angående terrorism och potentiella ansvarsundantag enligt Section 230 i Communications Decency Act har hållit ut informationsschemat för en Chester-kvinnas olagliga dödsrättsprocess mot sociala medier-appen TikTok, inlämnad efter hennes 10-åring dotter dog i december på grund av ett försök till en "Blackout Challenge".

Tawainna Anderson (individuellt och som förvaltare av dödsboet efter Nylah Anderson, en avliden minderårig) av Chester väckte först talan i U.S. District Court för Eastern District of Pennsylvania den 12 maj 2022 mot TikTok, Inc. i Culver City, Kalifornien. och dess moderbolag ByteDance, Inc. i Mountain View, Kalifornien.

Dräkten sa att Nylah Anderson, en 10-åring som kunde tala tre språk, tyckte om att dansa till videor hon såg på TikTok och delade plattformens videoinnehåll. I början av december fortsatte stämningen att Nylah såg "Blackout Challenge", som vågade folk att kväva sig själva tills de nästan gjorde sig själva medvetslösa, i hennes personliga flöde med rekommenderat TikTok-innehåll.

"De tilltalade TikTok-appen och algoritmen skickade extremt och oacceptabelt farliga utmaningar och videor till Nylahs "For You-sida" (FYP), vilket uppmuntrade henne att engagera sig och delta i utmaningarna. Bara några dagar innan Nylah försökte Blackout Challenge som dödade henne, gav TikTok-tilltalades algoritm Nylah för en liknande kvävningsutmaning genom hennes FYP, vilket innebar att man placerade plastfolie runt hennes hals och höll andan tills en euforisk effekt uppnåddes. Följande dag lade de tilltalade TikTok-algoritmen Blackout Challenge på Nylahs FYP, vilket uppmuntrade Nylah att delta", stod det i stämningsansökan.

"Den speciella Blackout Challenge-videon som de tilltalade TikTok-algoritmen visade Nylah fick Nylah att hänga en handväska från en galge i hennes garderob och placera sitt huvud mellan väskan och axelremmen och sedan hänga sig själv tills det blev mörkt. Den 7 december 2021 försökte Nylah Blackout Challenge som hon hade sett på sin FYP i sin mammas sovrumsgarderob medan hennes mamma var nere. Tragiskt nog, efter att ha hängt sig själv med handväskan som videon som TikTok-tilltalade satte på sin FYP visade, kunde Nylah inte befria sig själv. Nylah fick utstå jävligt lidande när hon kämpade och kämpade för andan och sakta kvävdes till nära dödspunkten.”

Målsäganden hittade sin dotter medvetslös och hängde i sin sovrumsgarderob i nacken från handväskan och började omedelbart utföra akut HLR på sin dotter, i ett försök att återuppliva henne medan räddningspersonal var på väg till hennes hem.

"Tre djupa ligaturmärken hittades på Nylahs hals, vilket tyder på att hon kämpade mycket för att frigöra sig från den farliga och skrämmande positionen men inte kunde göra det. Nylah fördes akut till Nemours DuPont Hospital i Delaware med hopp om att hon skulle överleva de extrema skador hon ådrog sig i denna fruktansvärda händelse. Efter att ha tillbringat flera dagar på den pediatriska intensivvårdsavdelningen släcktes allt hopp för Nylah och den 12 december 2021 dukade 10-åriga Nylah Anderson efter av sina skador och dog. Denna tragedi och det ofattbara lidande som målsägaren och Nylahs familj utstod hade helt och hållet kunnat förebyggas om de tilltalade TikTok inte hade ignorerat hälsan och säkerheten för dess användare, särskilt barnen som använder deras produkt, i ett försök att få in större vinster”, stod det i stämningsansökan.

"TikTok-tilltalades avsiktligt manipulativa app och algoritm skapade en oacceptabelt farlig video som de åtalade visste cirkulerade dess plattform inför en lättpåverkad 10-årig flicka. Som ett direkt resultat av de TikTok-tilltalades frätande marknadsföringsmetoder, försökte Nylah den farliga utmaningen och dog som ett resultat. Som ett direkt och omedelbart resultat av de tilltalades vårdslöshet, vårdslöshet, grov vårdslöshet, hänsynslöshet, uppsåtligt och hänsynslöst beteende, strikt ansvar, underlåtenhet att varna och bristfällig design, fick Nylah allvarliga, svåra, invalidiserande skador inklusive, men inte begränsat till, hennes död till följd av kvävning genom strypning.”

(Video) Supreme Court hears case over holding Google liable for videos with harmful content

Dräkten nämnde också 22 andra farliga utmaningar som den hävdar har trendat på TikTok, inklusive "Fire Mirror Challenge", som uppmuntrar tittarna att spraya en brandfarlig vätska på en spegel och sedan sätta eld på den; "Hot Water Challenge" som går ut på att hälla kokande vatten på någon annan och "Fire Challenge", som uppmuntrar användarna att tända eld på sig själva.

Enligt käranden påverkar TikTok beteendet hos sina användare, särskilt barn, för att maximera vinsten och skapa ett beroende av appen för sociala medier, samtidigt som man bortser från ansvaret för sina användares säkerhet, återigen med fokus på barn.

Ombud för TikTok uppmanade att avvisa klagomålet den 18 juli, med argumentet att företaget inte är hemma i Pennsylvania och därför inte är föremål för jurisdiktion, och att de statliga anspråken i klagomålet är spärrade av federal lag.

"För det första saknar denna domstol personlig jurisdiktion över åtalade. Varken svaranden är "hemma" i Pennsylvania, och de har inte heller vidtagit några åtgärder riktade mot Pennsylvania för att "avsiktligt utnyttja" Pennsylvanias lagar i samband med kärandens klagomål. För det andra, paragraf 230 i federal Communications Decency Act (CDA) spärrar kärandens anspråk enligt statlig lag”, stod det i TikToks svar.

"För det tredje, separat från immunitet enligt § 230, kan käranden inte ange ett anspråk för någon av de individuella orsakerna till talan i klagomålet eftersom:

• TikTok är inte en "produkt" eller en "säljare" som omfattas av strikt produktansvar (Count I);

• Svarande har ingen laglig aktsamhetsplikt för att skydda mot tredje parts skildringar av farlig verksamhet som skulle ge upphov till ett vårdslöshetskrav (punkt II);

• Svarande har inte ägnat sig åt något "otillbörligt eller bedrägligt" beteende – och käranden uppger inte i övrigt något anspråk – enligt Pennsylvania Unfair Trade Practices and Consumer Protection Law (Count III) eller California Consumer Legal Remedies Act (Count IV); och

(Video) Breaking down the Supreme Court case that could transform the internet

• Målsägandens härledda anspråk på felaktig död (greve V) och överlevnad (greve VI) – som båda kräver förekomsten av ett underliggande skadeståndsbrott – misslyckas också. Eftersom dessa rättsliga brister inte kan botas genom ändring, bör kärandens klagomål avvisas med fördomar."

Käranden besvarade avskedsansökan med ett svar den 1 augusti, som fann att ansvar för tredje part inte gällde i denna fråga och på samma sätt var CDA inte tillämpligt.

"Klagandens klagomål är kristallklart: Svarandes ansvar i denna fråga baseras på deras eget oberoende beteende som designers, tillverkare, säljare och/eller distributörer av deras farligt defekta produkter - TikTok och dess algoritm - och deras egna oberoende handlingar av försumlighet. Trots detta försöker svarande skriva om kärandens klagomål som att de försöker hålla svaranden ansvariga för innehållet som skapats av tredje part", stod det i kärandens svar.

"Klaganden gör inget sådant och svarandenas försök är ett öppet försök att sätta in det här fallet i immunitetsbestämmelserna i avsnitt 230 i Communications Decency Act. CDA är helt otillämpligt på kärandens anspråk mot svarande. Förutom det bevisligen felaktiga argumentet att de är immuna enligt avsnitt 230 i CDA, ifrågasätter svarandenas yrkande även denna domstols personliga jurisdiktion, hävdar att TikTok och dess algoritm inte är "produkter" som omfattas av strikt produktansvar, och att svarande inte är skyldiga plikt till Nylah Anderson. De tilltalade har fel på alla fronter, och deras avskedsansökan bör avslås.”

I ett brev den 9 september begärde TikToks advokat att domstolen skulle vilandeförklara målet, beroende på ett beslut den 29 september som skulle fattas av Judicial Panel on Multidistrict Litigation (JPML), angående en pågående överföringsmotion som direkt skulle omfatta och påverka den. Den amerikanska distriktsdomstolen i Pennsylvanias östra distriktsdomare Paul S. Diamond avslog dock motionen i en ordning den 12 september.

I en kontrasterande händelseutveckling, den 6 oktober, beordrade JPML överföringen av vissa ansvarsåtgärder för sociala medieprodukter som involverade TikTok, Meta, Snap och andra plattformar till MDL nr 3047 i U.S.A. District Court för Northern District of California.

Detta ledde till att TikToks ombud förnyade sin motion om att vilandeförklara ärendet den 7 oktober, i väntan på överföring till MDL i frågan.

Men innan ett beslut kunde fattas om den förnyade begäran om att säga, avfärdade Diamond fallet direkt den 25 oktober. Även om Diamond fann omständigheterna "tragiska", förklarade Diamond att eftersom käranden försökte "hålla svarandena ansvariga som "utgivare" av innehåll från tredje part är de immuna enligt Communications Decency Act."

(Video) The Supreme Court Could Destroy the Internet Next Week

"Anderson baserar sina anklagelser helt och hållet på åtalades presentation av "farliga och dödliga videor" skapade av tredje part och laddade upp av TikTok-användare. Anderson utgår således från sina anspråk på det "defekta" sätt på vilket svarandenapublicerasen tredje parts farliga innehåll. Även om Anderson omarbetar sina innehållspåståenden genom att attackera svarandenas "avsiktliga handlingar" som utförts genom deras algoritm, är dessa "handlingar", hur "avsiktliga" än är, en utgivares handlingar. Domstolar har upprepade gånger slagit fast att sådana algoritmer "inte är nöjda i sig själva", sa Diamond.

"Sammanfattningsvis, eftersom Andersons designdefekt och underlåtenhet att varna anspråk är "oupplösligt kopplade" till det sätt på vilket svarande väljer att publicera innehåll från tredje part, gäller paragraf 230-immunitet. Andersons felaktiga döds- och överlevnadsanspråk kan inte fortsätta i ljuset av denna skadeståndsimmunitet."

Diamond förklarade att förändringar av ansvaret för barnets död bäst lämnas upp till kongressen, istället för domstolarna.

"Nylah Andersons död orsakades av hennes försök att anta 'Blackout Challenge'. De tilltalade skapade inte utmaningen; snarare gjorde de det lättillgängligt på sin webbplats. Svarandes algoritm var ett sätt att uppmärksamma utmaningen hos dem som troligen var mest intresserade av den. Genom att på så sätt främja andras arbete publicerade de tilltalade det verket – precis den verksamhet som paragraf 230 skyddar från ansvar. Det kloka i att ge sådan immunitet är något som korrekt tas upp med kongressen, inte domstolarna. Jag kommer därför att bifalla svarandenas yrkande av immunitetsskäl. I ljuset av mitt beslut behöver jag inte ta upp svarandenas påståenden om jurisdiktion och underlåtenhet att ange ett anspråk”, slog Diamond fast.

Den 31 oktober anmälde målsägandebiträdet sin avsikt att överklaga Diamonds avskedande till U.S.A. Appeals Court of the Third Circuit.

"Meddelande ges härmed att käranden Tawainna Anderson, individuellt och som förvaltare av dödsboet efter Nylah Anderson, en avliden minderårig, härmed överklagar till Förenta staternas appellationsdomstol för den tredje kretsen från den slutliga domen som denna domstol meddelat till förmån för svarandena TikTok, Inc. och ByteDance, Inc. den 25 oktober 2022 och alla beslut som ingår i den domen, inklusive men inte begränsat till domstolens promemoria och beslut", enligt meddelandet.

UPPDATERING

Med fallet nu på tredje kretsnivå, lämnade parterna in en gemensam statusrapport den 13 mars – efter att informationsschemat i fallet hade skjutits upp i februari, på grund av pågående rättstvister i USA:s högsta domstol.

"Den 10 februari 2023 beviljade domstolen klagandens yrkande om att skjuta upp briefingschemat i avvaktan på Högsta domstolens beslut iGonzález v. Google, LLC. Domstolen uppmanade advokaten att lämna in en gemensam statusrapport senast den 13 mars 2023 och var 30:e dag därefter tills vistelsen hävs”, enligt statusrapporten.

"DeGonzalezärendet är fortfarande under behandling. Högsta domstolen hörde muntliga argument i det fallet den 21 februari 2023. Det förväntas att Högsta domstolen kommer att avgöra ärendet under sin period i oktober 2022, som förväntas avslutas i slutet av juni 2023. Parterna kommer att lämna in nästa lägesrapport senast den 12 april 2023."

González v. Google, LLCberör familjen till Nohemi Gonzalez, ett offer för en samordnad uppsättning terroristattacker i Paris, Frankrike i november 2015, som begärde ansvar från Google, på grund av anklagelser om att dess dotterbolagsapp YouTube riktade användare till videor från Islamiska staten och hjälpte till att radikalisera de ansvariga terroristerna för Nohemis död.

Käranden företräds av Robert J. Mongeluzzi, Jeffrey P. Goodman, Samuel B. Dordick och Rayna McCarthy från Saltz Mongeluzzi & Bendesky i Philadelphia och Shavertown.

De tilltalade representeras av Joseph E. O’Neil och Katherine A. Wang från Campbell Conroy & O’Neil i Berwyn; Albert Giang, Geoffrey M. Drake, David Mattern och TaCara D. Harris från King & Spalding, i Los Angeles, Kalifornien, Washington, D.C. och Atlanta, Ga.; Mark J. Winebrenner från Faegre Drinker Biddle & Reath i Minneapolis, Minn., plus Andrew J. Pincus och Nicole A. Saharsky från Mayer Brown, i Washington, D.C.

U.S.S. Appeals Court of the Third Circuit case 22-3061

U.S.A. District Court för Eastern District of Pennsylvania mål 2:22-cv-01849

Från Pennsylvania Record: Reach Courts Reporter Nicholas Malfitano på nick.malfitano@therecordinc.com

FAQs

Is TikTok getting banned in the US? ›

These bans have generally been justified with national security concerns, due to TikTok's ownership by the Chinese company ByteDance. As of April 2023, the app has been banned for use by federal employees and banned for use by state employees in 34 (out of 50) states.

Where is TikTok banned? ›

Other Countries' Bans On Tiktok

India was the first country to ban TikTok–and other Chinese apps–on all of its devices. Australia, Belgium, Britain, Canada, France, the European Union and Scotland have bans surrounding the use of TikTok on state devices.

Where is TikTok banned in the US? ›

Montana Governor Greg Gianforte on Wednesday signed legislation to ban Chinese-owned TikTok from operating in the state to protect residents from alleged intelligence gathering by China, making it the first U.S. state to ban the popular short video app.

Who cannot use TikTok? ›

The European Parliament, European Commission, and the EU Council, the three top EU bodies, have all banned TikTok on staff devices, citing cybersecurity concerns.

How long is a permanent ban on TikTok? ›

Underage ban

An underage ban is a potentially permanent ban that can lead to account deletion after 113 days.

How do I get unbanned from TikTok? ›

Accounts that consistently violate Community Guidelines will be banned from TikTok. If your account has been banned, you'll receive a banner notification when you next open the app, informing you of this account change. If you believe your account was banned incorrectly, let us know by submitting an appeal.

Is TikTok blocked in Japan? ›

In Japan, the use of TikTok and other social networking services (SNSs) are prohibited on government devices that handle confidential information. Nakayama said further restrictions should be considered only after looking into their data-handling and other operations.

Is it illegal to use TikTok in India? ›

India imposed a nationwide ban on TikTok and dozens of other Chinese apps, including the messaging app WeChat, in 2020 over privacy and security concerns.

Is TikTok owned by China? ›

TikTok, which has over 150 million American users, is a wholly owned subsidiary of Chinese technology firm ByteDance Ltd., which appoints its executives. ByteDance is based in Beijing but registered in the Cayman Islands, as is common for privately owned Chinese companies.

Who is CEO of TikTok? ›

Shou Zi Chew (Chinese: 周受资; pinyin: Zhōu Shòuzī; born 1 January 1983) is a Singaporean businessman and entrepreneur who has served as chief executive officer (CEO) of TikTok since 2021.

Is Michigan banning TikTok? ›

Mostly Republican-led states have blocked TikTok, but Michigan joins a small group of Democrat-led states including New Jersey, Pennsylvania and Wisconsin.

Is TikTok banned in New York? ›

ALBANY — More states are moving to ban TikTok on government equipment, but New York was one of the first to do so — quietly adopting an internal policy in June 2020 that prohibited its use on mobile devices as officials sought to strengthen security measures and guard against cyber threats and other data intrusions.

Is TikTok banned in Russia? ›

Since the start of Russia's invasion of Ukraine, the Russian government has blocked or banned most international social media platforms. Except for TikTok, which is now one of the few sources of social-based entertainment and news for Russian citizens. That is, for the citizens who don't use a VPN. Why, you ask?

Is TikTok illegal in China? ›

Already, bans on using the app in government have taken effect at the state level. More than half of U.S. states have banned state employees from using TikTok on government-issued devices and a number of U.S. universities have barred it from their WiFi networks. Worth noting: TikTok doesn't operate inside China.

What words does TikTok not allow? ›

TikTok has community guidelines, but there is no public list of specific words and phrases that are banned, and it is not clear how much moderation is done algorithmically versus by actual people.

Who owns TikTok? ›

Fact: TikTok's parent company ByteDance Ltd. was founded by Chinese entrepreneurs, but today, roughly sixty percent of the company is beneficially owned by global institutional investors such as Carlyle Group, General Atlantic, and Susquehanna International Group.

Is TikTok banned in Canada? ›

TikTok, owned by Chinese firm ByteDance, has come under increased scrutiny over recent weeks after Canada's federal government barred the app from being installed or used on government devices.

Will TikTok permanently ban you? ›

You can create multiple accounts on TikTok. However, we may restrict or permanently ban your account if you make any attempts to avoid a restriction or ban imposed on another account you own, including: 1. Create a new account after your account has been banned for a severe violation.

Is TikTok banned in the UK? ›

Social media app TikTok has been banned on government electronic devices, the Cabinet Office has announced today. The ban comes after Cabinet Office Ministers ordered a security review.

Why did TikTok ban me? ›

TikTok has a strict policy on what it will not tolerate on the platform. This includes content that promotes bullying, drugs, alcohol, nudity, or any form of sexual content. Repeated violations of any of these rules can result in you getting banned from the platform.

How do I log into TikTok after ban? ›

There are three ways to do so:
  1. By changing your App Store Location Settings on your iOS device.
  2. Sideloading the APK file on your Android device.
  3. By wiping your phone and using a VPN to access TikTok India in your area.
Feb 3, 2023

Does TikTok pay in Japan? ›

TOKYO -- The Japanese operator of the popular video-sharing app TikTok has admitted it posted videos on Twitter without informing the audience about the sponsored content, a practice that may have violated industry guidelines against stealth marketing.

Is TikTok popular in Japan? ›

TikTok Demographics

The application enjoys a penetration rate of 58% among people aged 13 to 19 years old! Yet, many Japanese brands have been concerned about this fact, given that the country has one of the most rapidly ageing populations.

Is TikTok banned in Korea? ›

Afghanistan banned TikTok in September 2022 for "misleading the younger generation," but it is not clear how well the ban is being enforced [read more]. TikTok is also blocked in Iran and North Korea, but both these countries have highly censored internet, so it is not necessarily a TikTok-specific ban.

Why is TikTok ban in India? ›

India imposed a nationwide ban on TikTok and dozens of other Chinese apps, including the messaging app WeChat, in 2020 over privacy and security concerns. The ban came shortly after a clash between Indian and Chinese troops at a disputed Himalayan border killed 20 Indian soldiers and injured dozens.

Is TikTok Chinese or Indian? ›

Douyin. Douyin was launched by ByteDance in Beijing, China in September 2016, originally under the name A.me, before rebranding to Douyin (抖音) in December 2016. Douyin was developed in 200 days and within a year had 100 million users, with more than one billion videos viewed every day.

Is TikTok banned in Europe? ›

EUROPEAN UNION

The European Parliament, European Commission and the EU Council, the 27-member bloc's three main institutions, have imposed bans on TikTok on staff devices. Under the European Parliament's ban, lawmakers and staff were also advised to remove the TikTok app from their personal devices.

Is TikTok 18+ a thing? ›

Don't get the wrong idea about what that means. TikTok is extending the hours of its adult swim. The app is letting users restrict their videos so only viewers only the age of 18 can watch.

Is there a dark side of TikTok? ›

A study from the University of Minnesota reveals that TikTok's unique algorithm can both provide a sense of community and self-discovery for users, while also potentially exposing them to harmful content that can negatively impact mental health.

Is there a TikTok for adults only? ›

TikTok has announced that it's expanding its audience controls feature, giving creators the ability to restrict their videos to adult viewers. Prior to this expansion, the adult-only audience controls feature was only available for TikTok Live. Now the company is bringing the feature to its short-form videos as well.

Does TikTok pay well? ›

Tik tokers earn around 2 to 4 cents per 1,000 views. This translates to an earning between $20 to $40 once your video has gained 1 million views. A viral video with 10 million views costs around $200 to $400 from the creator's fund. Every TikToker earns uniquely, and their earnings depend on various factors.

How many Americans use TikTok? ›

Celebrating our thriving community of 150 million Americans | TikTok Newsroom.

Is the owner of TikTok a billionaire? ›

Zhang has a net worth of US$42.3 billion, according to the latest Bloomberg Billionaires Index.

Is TikTok illegal in Tennessee? ›

On Thursday, Gov. Bill Lee signed a law that prohibits public colleges and universities from allowing access to video platforms headquartered in China on campus internet networks, a measure that targets the Chinese-based social media giant TikTok.

Is TikTok banned in Montana? ›

Montana's ban went a step beyond other states that have restricted TikTok from government devices. But legal and technology experts say there are challenges for Montana, or any state, to enforce such a ban.

What colleges did TikTok ban? ›

According to Oklahoma News 9, Oklahoma State University, the University of Central Oklahoma, and Northwestern Oklahoma State University have also banned on-campus network access to TikTok. Last January, a tranche of Texas institutions, including University of Texas (UT) at Austin, followed Oklahoma's lead.

Is TikTok illegal? ›

Which U.S. states have banned TikTok? For now, Montana is the only U.S. state to sign legislation into law that would ban TikTok on all personal devices in the state. But many public universities and university systems in the U.S. have banned TikTok from operation on campus Wi-Fi and university-owned devices.

Who created TikTok? ›

Zhang Yiming is the main founder of Chinese tech giant ByteDance, best known for its insanely popular app TikTok, which has more than 1 billion users worldwide. Zhang stepped down as chairman of ByteDance in November 2021 after resigning as CEO in May that year, reportedly under pressure from the Chinese government.

Does NY Times have TikTok? ›

The New York Times (@nytimes) Official | TikTok.

Is Snapchat blocked in Russia? ›

The Russian Federation has added a new collection of Western-based social media apps to its infamous Register of Prohibited Sites, including Snapchat, Telegram, and WhatsApp.

Is TikTok big in Russia? ›

"More TikTok users follow RT than The New York Times," it said. The ASD report found that as of March 22, there were 78 Russian-funded news outlets on TikTok with a total of more than 14 million followers.

What apps has Russia banned? ›

List of apps banned
  • WeChat was banned for a week in 2017.
  • JW Library app was banned on March 31, 2021.
  • Alexei Navalny app.
  • Line (software)
  • Telegram.

Is discord banned in China? ›

Are you wondering if Discord works in China? Unfortunately for regular users, this hugely popular communication app is banned by China's Great Firewall. Not all hope is lost though, as a Virtual Private Network (VPN) can help you access Discord while traveling in China.

Are kids in China allowed to use TikTok? ›

TikTok announced a one-hour daily limit for users under 18, but authorities in China have pushed the domestic version, Douyin, much further.

Can you post cigarettes on TikTok? ›

We do not allow showing or promoting recreational drug use, or the trade of alcohol, tobacco products, and drugs. We also recognize that using these substances can put young people at a heightened risk of harm.

Is TikTok banned in Jordan? ›

An edited version is republished here, under a content-sharing agreement. TikTok is still banned in Jordan, a month after the government blocked the platform to limit the spread of live footage documenting workers' protests in Ma'an.

What is TikTok word limit? ›

Get to the point: Even though, you may feel the 2,200 TikTok character limit allows you to say a lot, don't overdo it.

Is TikTok now available in US? ›

TikTok Now is not available as a standalone app in the US.

Is TikTok messed up right now? ›

Our service is currently operating as expected at the location you provided.

Is TikTok safe to use in US? ›

The Federal Trade Commission (FTC) considers TikTok a goldmine for scammers. ¹ To be fair, any social media app that has the ability to direct message (DM) other users has the potential for scams.

Why is America getting rid of TikTok? ›

Congress, the White House, U.S. armed forces and more than half of U.S. states had already banned TikTok amid concerns that its parent company, ByteDance, would give user data — such as browsing history and location — to the Chinese government, or push propaganda and misinformation on its behalf.

Is TikTok Now like BeReal? ›

TikTok Now works nearly exactly the same as BeReal, the once-per-day social media app that's been going viral recently. If you want to see what other people are posting on TikTok Now, you need to post your own photo or video first.

Why is TikTok banned in Montana? ›

The bill, SB 419, prohibits TikTok from operating “within the territorial jurisdiction of Montana” and demands mobile app stores make the app unavailable for Montana residents. “To protect Montanans' personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana,” Gianforte tweeted today.

Is TikTok turning off? ›

In short, no, there is nothing to suggest TikTok will shut down in 2022.

Is TikTok declining? ›

However, despite the fact that TikTok is undoubtedly the coolest kid on the block, with 2023 kicking in, the platform registered signs of an engagement decrease. Actually, according to the data, TikTok has experienced a decline in the average engagement rate of 28% compared to last year.

Why TikTok will stop working? ›

Try switching from Wi-Fi to mobile data to troubleshoot whether or not the issue is related to connectivity. If internet connectivity is not the issue, try clearing your app cache.

Is TikTok safe for 11 year olds? ›

What age is TikTok recommended for? Common Sense recommends the app for age 15+ mainly due to the privacy issues and mature content. TikTok requires that users be at least 13 years old to use the basic TikTok features, although there is a way for younger kids to access the app.

Is TikTok safe in 2023? ›

In terms of privacy and security, it is not different from other social media like Facebook or Instagram. Since TikTok Security measures are quite comprehensive, using the app is secure for your device, and even payment methods are primarily protected.

What age is TikTok USA for? ›

TikTok is a video-sharing platform where you can watch and create videos, and livestream. The app has an age-rating of 13+.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 10/10/2023

Views: 5860

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.